Техникалық-және-кәсіптік-орта-білімнен-кейінгі-білім-беру-ұйымдарында-білім-алушыларға-академиялық-демалыстар-беру-қағидалары | Колледж «Әділет»